Disclaimer

Bakker dé Houthandel, gevestigd te Hoogkarspel faciliteert haar website voor haar klanten en andere belangstellenden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheden of volledigheid van de (prijs)informatie op deze site en op de webshop. Wijzigingen voorbehouden.

Niets van deze webpagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, kopiëren, weblinking of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bakker dé Houthandel. Download de algemene leveringsvoorwaarden van Bakker dé Houthandel B.V.

Naar boven